Privacy

Stichting Zeldzaam Ziek gaat op een zorgvuldige wijze om met uw persoonsgegevens en deze zullen vertrouwelijk worden behandeld met inachtneming van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Op de website van Zeldzaam Ziek kunnen links zijn opgenomen van derden, niet bij Zeldzaam Ziek behorend. Zeldzaam Ziek kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens.