Essay

We bereiden momenteel de uitgave van een essay voor waarin we pleiten voor een meer gelijke behandeling van zeldzaam zieken. Naar verwachting verschijnt deze uitgave in november 2022. De tekst van deze publicatie zal t.z.t. ook online gepubliceerd worden.